Skip to the main content.

HR-Revision - Säkerställ att er organisation följer lagkraven

Är ni osäkra på om ni uppfyller de lagstadgade kraven för er organisation? Det finns många lagar, förordningar och regler att förhålla sig till och det är inte alltid lätt att veta vad som appliceras på just er verksamhet. Genom en HR-revision via oss hjälper vi er genom vägledning och ser till att ni har all dokumentation på plats för just er verksamhet.

 

Kontakta oss

Vill ni säkerställa att ni följer alla lagar och regler?

Genom en gedigen kartläggning av er verksamhet säkerställer vi att ni har all dokumentation på plats för att följa de lagar, regler och förordningar för att både er verksamhet och dess personal ska må bra. 


Vad är en HR-Revision?

Den svenska arbetsrätten förändras ständigt och det kan vara svårt att veta om ens egen organisation eller verksamhet uppfyller de krav som finns i lagstiftning, regler och förordningar. För att få en överblick över detta är en HR-Revision ett självklart alternativ. En HR-Revsion är en kartläggningsprocess där man granskar och utvärderas sin HR-funktion. Detta för att kunna säkerställa att funktionen uppfyller de behov företaget har, men även se till att den följer lagar, regler och bästa praxis.

Vill ni veta mer om HR-Revision och vårt erbjudande?

Kontakta oss


EB_7_5_19-410-1

 


EB_21_10_20-199-1

 


Varför bör ni göra en HR-Revision?

Utöver att en HR-Revision är ett bra alternativ för att se så att ni följer lagar och regler, kan det även betyda minskade risker för er verksamhet. Genom att följa just lagar, regler och förordningar minskar risken för att rättsliga tvister kan uppstå, att få straffavgifter, diverse andra juridiska problem och andra onödiga kostnader.

Som tillägg till att det minskar risken för olika rättsliga och juridiska påföljder skapar det även en mer jämlik och rättvis arbetsplats för alla medarbetare. Detta då de processer som finns på plats ska säkerställa att medarbetare behandlas jämlikt och rättvist. 

Er verksamhets personalpolitik

 

Personalfrågor handlar dock om otroligt mycket mer än att enbart se till att ni uppfyller lagkrav, regler och förordningar. Att ha ett personalarbete som utgår ifrån att ta hand om sina medarbetare under hela medarbetarresan är ett vinnande koncept för alla arbetsgivare.

Att rekrytera och attrahera rätt personal, vara effektiv, erbjuda utveckling, lyckas få personalen att stanna på företaget samt kunna genomföra ett bra avslut på en anställning. Den resan är minst lika viktig som att följa lagar och regler, detta eftersom personalen är er verksamhets ambassadörer utåt. 

Med en väl fungerande HR-Funktion inom ert företag följer ni därmed inte bara lagkraven, utan även en funktion som arbetar utifrån företagets mål, affärsidéer och värderingar. Detta kommer i sin tur generera en god avkastning på de investeringar som gjort på medarbetarna och de interna funktionerna. 

Varför Lön & HR Bolaget?

Med lång erfarenhet inom det breda HR-området erbjuder våra konsulter expertis i hur er verksamhet ska arbeta för att uppnå de grundläggande kraven, men även för att kunna skapa en arbetsplats med glada, produktiva och engagerade medarbetare. Vi har stor förståelse för de olika utmaningarna som just ert företag och era medarbetare möte i vardagen, samt vad som krävs för att öka engagemanget på arbetsplatsen. 

Vi skräddarsyr paket utifrån er verksamhets specifika behov för att skapa så stort värde som möjligt. Vi erbjuder även fortsatt hjälp med dokumentation och utbildningar, samt fortsatt operativt HR-stöd för chefer och ledning vid utveckling av er HR-funktion. 

Vill ni veta mer om HR-Revision och vårt erbjudande?

Kontakta oss

Lön & HR Bolaget har varit till stor hjälp med att utveckla vår HR-funktion. Efter genomförd HR-revision fick vi ett tydligt underlag och bra förståelse för vad som behövde göras vilket gjorde det fortsatta arbetet väldigt lätt. Emelie har också genom hela processen varit mycket lyhörd för hur just vår verksamhet fungerar och har för behov vilket har varit ovärderligt i denna process.
Anna Röhfors
CFO & HR Manager - Identity Works

Är du redo att effektivisera din personalhantering genom en HR-Revision?

Kontakta Lön & HR Bolaget idag! Vi är här för att hjälpa dig och svara på alla dina frågor.

Vi ser fram emot att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag att spara tid och resurser genom att erbjuda effektiva och anpassade lösningar genom en HR-Revision, Chefsstöd eller andra delar inom det breda HR-området.

Kontakta oss - Lön & HR Bolaget